Log in op onze servicepagina’s met uw gebruikersnaam en wachtwoord

Stichting BSD


Wie zijn we?
Gezien de structurele vraag op de arbeidsmarkt naar goed opgeleide diervoedingskundigen, wil de Stichting BSD studenten motiveren om te kiezen voor studiemodules diervoeding. De stichting wil hiermee tevens bevorderen dat Nederland zijn internationaal toonaangevende rol op het gebied van grondstoffenexpertise, voederwaardering en diervoedingsonderzoek blijft spelen.

De voorlichtings- en wervingscampagne van de stichting bestaat onder meer uit het aanbieden van beurzen, stages en gastcolleges. De stichting is een initiatief van de diervoedersector in Nederland.

Bestuur
Op 2 oktober 2008 is de Stichting Stimulering Studie Diervoeding notarieel vastgelegd.
De huidige bestuursleden zijn:
De heer ir. ing. H. (Henk) Flipsen, voorzitter
De heer dr. ir. P.J. (Piet) van der Aar, secretaris/penningmeester
De heer ir. N.W. (Nico) de Vos
De heer ir. drs. C. (Marcel) Roordink
De heer B. (Bert) van Bremen

Huishoudelijk reglement
Statuten Stichting BSD

Sponsoren
Financiering van de studiebeurzen wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van: