Log in op onze servicepagina’s met uw gebruikersnaam en wachtwoord

Opties dienstverlening RI&E


OPTIE A Dienstverlening ondersteuning en toetsing RI&E
Ondersteuning bij het opstellen van de RI&E en uitvoeren van de toetsing in 2 dagdelen.

  1. Kosten: € 1600,- ex. BTW voor bedrijven die in bezit zijn van een branche RI&E inlogcode*; 
  2. Kosten: € 2050,- ex. BTW* voor bedrijven die niet in bezit zijn van een branche RI&E inlogcode;
  3. Kosten: € 2495,- ex. BTW* voor bedrijven die niet afdragen aan de SFGB.


* Een branche RI&E inlogcode is bij de prijs inbegrepen.

De reiskosten bedragen 0,54 ct/km en worden in rekening gebracht conform nacalculatie.

Werkzaamheden
Een bedrijfsbezoek van twee dagdelen ondersteuning door de deskundige is doorgaans voldoende om de RI&E af te kunnen ronden. Wanneer de RI&E uitgevoerd is door de kerndeskundige, is dit inclusief de toetsing.

OPTIE B Dienstverlening toetsing RI&E
Alleen toetsing RI&E instrument inclusief kort bedrijfsbezoek ten behoeve van de toetsing. Bedrijven dienen zelf in bezit te zijn van een ingevulde branche RI&E. Een branche RI&E inlogcode is niet bij de prijs inbegrepen.

  1. Kosten: € 725,- ex. BTW per toetsing voor bedrijven die afdragen aan de SFGB;
  2. Kosten: € 850,- ex. BTW per toetsing voor bedrijven die niet afdragen aan de SFGB.


De reiskosten bedragen 0,54 ct/km en worden in rekening gebracht conform nacalculatie.

Werkzaamheden
Een bedrijfsbezoek door een kerndeskundige. De kerndeskundige toetst de volledigheid van de RI&E, of daarbij de situatie in het bedrijf goed is weergegeven en of de laatste normen en richtlijnen gehanteerd zijn. 

OPTIE C Aanvullende dienstverlening
Wanneer er behoefte is aan advies of ondersteuning van de deskundige, bijvoorbeeld bij het opstellen of uitvoering plan van aanpak, dan kan dit tegen de geldende tarieven. Dit is een aanvullende optie op het pakket dienstverlening optie A of B. Het bedrijf wordt (eventueel) bezocht door de deskundige wanneer er behoefte is aan advies of ondersteuning.

  1. Kosten: € 575,- ex. BTW per dagdeel voor bedrijven die afdragen aan de SFGB;
  2. Kosten: € 695,- ex. BTW per dagdeel voor niet afdragen aan de SFGB.


De reiskosten bedragen 0,54 ct/km en worden in rekening gebracht conform nacalculatie.