Ons werk - Verduurzaming

Duurzaamheidscertificaten

Bij ABS kunt u terecht om het gehele aankoopproces van duurzaamheidscertificaten zoals RTRS- en RSPO-certificaten uit te laten voeren.

RTRS-certificaten
Door de toenemende vraag om palmolieproducten groeit daarmee ook de zorg rondom de duurzaamheid van de palmolieteelt en de daarmee groeiende gevolgen voor de lokale bevolking. Het is van groot belang om net als bij soja ook met mensen vanuit de sector te werken aan het maatschappelijk verantwoord ondernemen op het gebied van palmolieproductie. Middels de RSPO-certificaat kunt u op uw palmolieproducten aangeven dat u volgens de eisen van de RSPO-norm uw palmolieproducten verwerkt en/of produceert. The Round Table on Responsible Soy (RTRS) - ook wel bekend als duurzaamheidscertificaat - is een internationaal initiatief waarbij producenten, handelaren en verwerkers van soja samenwerken met banken en ngo’s met als doel dat soja overal ter wereld duurzaam verbouwd wordt. Hiernaast zet RTRS zich ook in voor een maatschappelijk verantwoord werkende soja-industrie. Hierbij wordt er in de landen van oorsprong geïnvesteerd in veiligheid voor de boeren, onderwijs, behoud van biodiversiteit en arbeidsomstandigh-den. 

Vanuit bijvoorbeeld de zuivelindustrie worden melkveehouders verplicht om melk af te leveren van koeien die gevoerd zijn met soja waarvoor RTRS is aangekocht.

RSPO-certificaten 
The Round Table on Sustainable Palm Oil (RSPO) is een non-profit organisatie waarin zeven sectoren van de palmindustrieproducenten vertegenwoordigd zijn; verwerkers, handelaren, levensmiddelenfabrikanten, distributeurs, banken en investeerders en NGO’s. RSPO-certificering is gebaseerd op de naleving van deze norm in alle fasen van de toeleveringsketen.

Bij ABS wordt u ontzorgd en kunt u terecht om het gehele aankoopproces uit te laten voeren.

Dit team heeft gewerkt aan het project

Leeuw  Msc., R.
Ragna Leeuw
Projectmanager
Nobel Msc., L.S.
Laura Nobel
Projectcoördinator